Värdegrund

Noomis värdegrund baseras på följande ledord:

TRYGGHET

Vi vill vara en trygg plats där en känner sig välkommen oavsett etnisk bakgrund, trosuppfattning eller sexuell läggning. För att man som boende på Noomi ska känna sig trygg har vi skyddad adress. Personal och volontärer omfattas av tystnadsplikt.

RESPEKT OCH ÖDMJUKHET

Vi anser att varje människa är unik och ska bemötas med ödmjukhet och respekt. Vi tror på varje människas möjlighet till upprättelse, oavsett vad en varit med om tidigare i livet.

SAMARBETE

Vi samarbetar med socialtjänst, polis och andra berörda myndigheter samt relevanta organisationer.

TRO

Vårt arbete bygger på en kristen människosyn och vi tror att varje människa är skapad med ett unikt syfte. Noomi vill vara en plats som möjliggör tro på förändring där nytt hopp kan födas.