Fakta om människohandel

Handel med människor

Människohandel drabbar män, kvinnor och barn, världen över. Det är den mest lönsamma formen av organiserad brottslighet, vid sidan av vapen och droger. Skälet till lönsamheten är att människor kan säljas flera gånger om, och att det finns en efterfrågan i samhället. Priset på en människokropp kan anpassas efter rådande omständigheter. Den kan göras billig eller dyr, beroende på marknaden. Totalt sett omsätter människohandel för sexuella ändamål sju miljarder dollar per år, enligt FN:s bedömning.

Förutom efterfrågan, är människohandel ett resultat av rådande fattigdom och social utsatthet. De drabbade offren kommer ofta från fattiga länder med hög arbetslöshet. Vanligen luras de in i människohandel i tro om att de söker ett arbete som barnflicka eller inom restaurangbranschen i ett annat land. Väl på plats möts de av helt andra omständigheter än de utlovade, och har mycket små möjligheter att dra sig ur då de påstås ha en skuld till människohandlaren som fört dem till det nya landet. En del kvinnor lockas iväg av män som lovar äktenskap och en bättre framtid i ett annat land. Många har barn i sina hemländer som de behöver försörja, vilket skapar en stor press.

Människohandlarna kontrollerar sin offer bl.a. genom verbala kränkningar, hot och våld. En effektiv kontrollmetod är att hota att skada familj i hemlandet. Många gånger har kvinnan stor brist på kunskap om lagar och rättigheter i det land hon befinner sig i. Ofta är hon lurad att tro att hon begår kriminella handlingar genom att sälja sex, vilket gör henne mycket rädd för all typ av myndighetskontakt.

Många offer

Handeln med människor är en ljusskygg verksamhet och det är svårt att veta hur många som drabbas. FN uppskattar att cirka 4 miljoner människor faller offer för människohandel varje år runt om i världen. Cirka 1,2 miljoner av dessa är barn, det vill säga personer under 18 år. Enligt FN:s rapport ”Global report on trafficking in persons” som samlar statistik från 155 länder utgör människohandel för sexuella ändamål 79% av exploateringen.

Situationen i Sverige

Enligt Plattformen Civila Sverige mot människohandels statistik från 2019, har 177 individer i Sverige som befunnit sig i olika former av människohandel eller som har varit påverkade av detta fått stöd. Majoriteten av dessa, ungefär 73%, har varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Många av de utsatta kommer från Nigeria (20 %) och Rumänien (ca 10%). Nästan en fjärdedel av alla offer har varit exploaterade i flera länder och fler än 77% har varit utsatta för människohandel i mer än ett år.

I Sverige, likväl som globalt, utgör kvinnor majoriteten av de som faller offer för människohandel. Enligt Plattformens statistik för 2019 var 90% av offren kvinnor och ca 9% var barn. Till denna statistik finns dock ett stort mörkertal, då antalet upptäckta offer till stor del beror på hur mycket resurser som läggs på spaningsarbete.

Situationen i Malmö

Under 2020 har regionkoordinatorerna mot människohandel i region Syd (Evonhuset, Malmö stad) arbetat med 70 ärenden som gäller misstänkt människohandel eller människoexploatering. Av dessa var 50 personer kvinnor, 16 män, och 4 barn. 32 av dessa fall handlade om sexuell exploatering, medan de andra rörde sig om tiggeri, arbetskraftsexploatering, eller exploatering i kriminalitet.