Juridiskt rådgivningsarbete

Noomi samarbetar utifrån behov med advokater som har specialistkompetens gällande frågor om prostitution och människohandel i syfte att kunna erbjuda ett juridiskt rådgivningsarbete för målgruppen. Stödet kan exempelvis röra sig om rådgivning inför eventuell polisanmälan, information om rättigheter, regler och juridiska möjligheter.

Syftet är att de personer som saknar rätt till ett juridiskt ombud genom staten ändå ska få tillgång till juridiskt stöd och om möjligt hjälp att få tillgång till rättssystemet. Genom ökad kunskap om olika rättigheter kan individen få möjlighet att fatta välinformerade beslut och få en starkare egenmakt över sin situation.