Skyddat boende

Noomi erbjuder skyddat boende för personer som behöver stöd och skydd från en otrygg miljö. Boendena tar emot personer över 18 år och erbjuder plats till två personer och eventuellt medföljande barn.

Noomis boenden erbjuder en hemlik och trygg miljö med ett anpassat stöd efter den enskildes behov. Noomis personal arbetar kontorstider men dygnet runt har de boende möjlighet att ringa till en jourtelefon. Boendena är drogfria.

Exempel på praktisk hjälp som Noomi erbjuder stöd med:

  • Psykosociala stödsamtal
  • Ledsagning till sjukvård och andra myndigheter
  • Stöd under polisanmälan och rättsprocess
  • Riskbedömning och säkerhetsplanering (vi har utbildning i SARA:SV och FREDA)
  • Barnsamtal (vi har utbildning i Trappan-modellen)
  • Framtidsplanering
  • Hjälp att söka arbete och bostad
  • Friskvård
  • Hjälp vid organiserat återvändande till annat land

Genom vårt arbetssätt strävar vi efter att ge de som bor hos oss en känsla av hopp, en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation.