Uppsökande och utåtriktat arbete

Noomis uppsökande arbete riktar sig till personer som säljer sex i olika miljöer; via annonser på internet, på massagesalonger och i gatumiljö. Vi kontaktar personer i syfte att skapa relation och erbjuda stöd. Stödet handlar initialt ofta om praktiska saker, men i takt med att ett förtroende etableras kan stödet komma att utvecklas och gälla mer komplexa behov.

Vårt mål är att utgöra en ljus och positiv närvaro i sexhandelns mörker och vi vill stötta personerna vi möter att kunna se och tillvarata sina rättigheter.

Noomi arbetar förutom uppsökande även utåtriktat på så vis att vi kan ge stöd till personer som exempelvis hänvisas till oss från myndigheter eller andra organisationer. Det kan också röra personer som självmant tar kontakt med oss, eller personer som flyttat ut från vårt skyddade boende men har ett fortsatt behov av stöd och hjälp.