Välkommen till Noomi

Noomi är en verksamhet i Malmö som erbjuder stödinsatser för personer som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål eller prostitution.

Noomi driver ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete och erbjuder juridisk rådgivning för målgruppen. Utöver detta har verksamheter ett projekt med fokus på att erbjuda stöd till personer i Malmös thaimassagebransch. Noomi arbetar också med kunskapsspridning och påverkansarbete. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö.

Skyddat boende

Noomis boende erbjuder en varm och välkomnande miljö för personer som behöver stöd och skydd från otrygga förhållanden. Under boendetiden erbjuds psykosocialt stöd och stöd i myndighetskontakter och framtidsplanering. Boendet är drogfritt och atmosfären är lugn och hemlik.

Uppsökande och utåtriktat arbete

Noomi bedriver även uppsökande arbete via internet, på massagesalonger och utifrån behov i gatumiljö.  Genom det uppsökande arbetet kontaktar vi personer som säljer sex för att erbjuda samtal och praktiskt stöd. De anställda på Noomi arbetar även utåtriktat med personer som har tidigare erfarenhet av att sälja sex, eller som har utnyttjats i människohandel. Vi kan exempelvis finnas med om personer vill söka asyl eller göra en polisanmälan, och ge stöd om någon behöver återvända till sitt hemland.

Thaiwise

Noomi ger ett riktat stöd till personer i Malmös thaimassagebransch, i samarbete med Malmö stad genom ett IOP-avtal. Projektets namn ThaiWISE står för thai women in Sweden empowerment project, och syftet är att skapa egenmakt hos målgruppen, som själva utgör en mycket viktig del av arbetet. Arbetet leds av en thailändsk projektledare.

Kunskapsspridning och påverkansarbete

Noomi arbetar också med kunskapsspridning och information om människohandel och prostitution, genom föreläsningar och deltagande i olika påverkansarbeten.

Noomis målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som personer befinner sig i genom att ge dem en tro på sitt eget värde och  redskap att förändra sin livssituation.

Sagt om Noomi

Noomi har stor kunskap och erfarenhet av att möta målgruppens sammansatta och komplexa behov. Både i det akuta skedet och då det gäller återvändande eller integration för den brottsutsatte. Samverkan har varit smidig, flexibel och enkel. Placerande kommun har varit mycket nöjda i återkopplingen till koordinatorn.

Eva Norlin, socionom Centrum mot våld – Umeå kommun samt Regionskoordinator mot prostitution och människohandel region Nord

Sagt om Noomi

I nära samarbete har jag fått följa med sedan starten av Noomis arbete och deras utveckling av verksamheten. Utifrån flexibilitet, stora kunskaper om ämnet och ett engagemang utöver det vanliga kan de göra underverk för målgruppen och utgör ett enormt viktigt skyddsnät för de allra mest utsatta.

Lisa Green, Regionkoordinator
mot människohandel i region Syd 2012-2020