Arbete mot människohandel

Regionkoordinatorer
Evonhuset är en verksamhet inom Malmö stad som vänder sig till personer som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster på olika sätt. På Evonhuset arbetar två Regionkoordinatorer mot människohandel, med ansvar för Region Syd. Deras uppdrag är att inom området prostitution och människohandel upprätthålla en effektiv och nära samverkan mellan socialtjänsten, Polismyndigheten, länsstyrelserna och övriga relevanta aktörer. Uppdraget omfattar både barn och vuxna. I uppdraget ingår att lämna metodstöd och att medverka vid utbildningstillfällen inom regionen.

Jämställdhetsmyndigheten har det nationella uppdraget att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål.  Jämställdhetsmyndigheten sammankallar det operativa nätverket NMT (Nationellt metodstödteam) där bland andra Regionskoordinatorerna ingår. Det finns även en hotline dit alla som misstänker människohandel kan ringa på nummer 020 – 390 000. Läs mer på: www.nmtsverige.se

Noomi har ett nära samarbete med Regionkoordinatorerna i Region Syd genom avstämningsmöten och samarbete i enskilda ärenden.