Föreläsningar

Noomis personal har kunskap och kompetens gällande människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Vi föreläser och informerar gärna kring området och vår verksamhet i olika sammanhang. Varmt välkommen att kontakta oss för anordnade av en föreläsning.